Εξετάσεις Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train-the-Trainer)

DGIHK-Events Download event
Begin:
12.02.2018 | 09:00
End:
13.02.2018 - 18:00
Location:
Σιδηροδρομική Σχολή Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. στη Θεσσαλονίκη, Παράρτημα 1ης ΕΠΑΣ, Κυρίμη 1 Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ 54628

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ανάπτυξης της διττής εκπαίδευσης και των δράσεων για τη βελτίωση των απαραιτήτων τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, πραγματοποιεί το πρώτο σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (Train-the-Trainer) βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας AdA Basis International στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις  του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου μετέχουν σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, όπου κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης, θα τους χορηγείται το πτυχίο εκπαίδευσης εκπαιδευτών AdA Basis International.

Κόστος συμμετοχής: 50 € + ΦΠΑ - Μέλη

        60 € + ΦΠΑ - Μη Μέλη

Επικοινωνία:

Νίκη Γκούντα, τηλ. 210 6419041, n.gounda(at)ahk.com.gr

Σαρίνα Τίλε, τηλ. 210 6419036, s.thiele(at)ahk.com.gr

Directions