Δήλωση Συμμετοχής
*Προθεσμία εγγραφής έως 24 Ιανουαρίου 2018

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ανάπτυξης της διττής εκπαίδευσης και των δράσεων για τη βελτίωση των απαραιτήτων τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιεί σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (Train-the-Trainer) βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας AdA Basis International.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αποδοτικότητα τους και κατ’ επέκταση των μαθητευομένων. Η μεταδοτικότητα, η καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και η επαγγελματική συμπεριφορά αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των στοιχείων της διττής εκπαίδευσης.

Η δομή του περιεχομένου επικεντρώνεται αυστηρά στην επιχειρησιακή πραγματικότητα και ακολουθεί την τυπική χρονολογική σειρά εκπαίδευσης με βάση τέσσερα πεδία δράσης:

  • Πεδίο δράσης 1

Έλεγχος προϋποθέσεων και προγραμματισμός εκπαίδευσης

  • Πεδίο δράσης 2

Προετοιμασία εκπαίδευσης και συμμετοχή στην πρόσληψη ασκούμενων

  • Πεδίο δράσης 3

Διεξαγωγή εκπαίδευσης

  • Πεδίο δράσης 4

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης


Το σεμινάριο διαρκεί 40 ώρες. Οι ημερομηνίες και ώρες διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ακολουθούν πάντα οι προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις. Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, λαμβάνουν πτυχίο εκπαίδευσης εκπαιδευτών AdA Basis International.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο είναι 10 άτομα και το μέγιστο 15 άτομα. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο και στις εξετάσεις ανέρχεται σε 200€+ΦΠΑ 24% για τα μέλη του Επιμελητηρίου και 260€+ΦΠΑ 24% για τα μη μέλη. Ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Δορυλαίου 10-12, 11521, 4ος Όροφος. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εκπαίδευσης τηλ. 210 6419036  ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dual.com.gr .   

Nicky Gounda

Tel.: 0030 210 6419 041
Fax: 0030 210 6445 175
n.gounda( )ahk.com.gr

 

 

 

Sarina Thiele

Tel.:  0030 210 64 19 019
Fax.: 0030 210 64 45 175
s.thiele

Εκδήλωση 26 Μαΐου 2017. Τελετή απονομής πιστοποιητικών AdA Basis International