ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αντιλαμβάνεται το σφυγμό και την πορεία της αγοράς και έχει ως πρωταρχικό στόχο  την αλληλοϋποστήριξη, την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των Μελών του. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που στηρίζετε το έργο μας!!

Για την επίτευξη του στόχου μας απαιτείται η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση. Για τον σκοπό αυτό, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκπονεί  κάθε χρόνο έρευνα στα μέλη μέσω ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

Η δική σας συμβολή στην έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η γνώμη σας έχει μεγάλη βαρύτητα για το Επιμελητήριο μας. 

 

Downlaoad Ερωτηματολόγιο

Μαρία Γιακζίδου

Tηλ.: 0030 210 6419 024
Fax: 0030 210 6445 175
m.giakzidou( )ahk.com.gr

Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
a.tavlaridou( )ahk.com.gr