24.05.2018- 25.05.2018 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων