29.01.2018 Ενημερωτική Εκδήλωση για τη συμμετοχή σε Διεθνείς Γερμανικές Εμπορικές Εκθέσεις