Οκτ 01

Όμιλος KAEFER – Αναζήτηση Συνεργασίας με ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις στην Αθήνα

Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων (υπεργολαβικά) σε Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ο γερμανικός όμιλος εταιριών KAEFER AG αναζητά συνεργασία με ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι στην υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων, κυρίως κτιριακά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στους τομείς των Μονώσεων - Στεγανοποιήσεων, Επεξεργασίας Επιφανειών, Παθητικής Πυροπροστασίας, Αντιπυρικές Κατασκευές.

Για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ο όμιλος εταιριών KAEFER δραστηριοποιείται από το 1918 με ειδικότητα στα αντικείμενα των μονώσεων, ελέγχου πρόσβασης, προστασίας επιφανειών, παθητικής πυροπροστασίας και αντιπυρικών κατασκευών, καθώς και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων. Η KAEFER εξειδικεύεται στους τομείς της Βιομηχανίας, Ενέργειας, Μεταλλείων, Ναυπηγήσεων και Κτιριακών Κατασκευών.

Εφαρμόζοντας υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, κορυφαία τεχνική εξειδίκευση και ηθικούς κανόνες, ο όμιλος KAEFER έχει παρουσία σε 2.000 σημεία διεθνώς και απασχολεί 28.000 άτομα, επιτυγχάνοντας ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1,7 δισ. ευρώ.

Για έργα που υλοποιεί ή προτίθεται να αναλάβει στο μέλλον σε ευρωπαϊκές χώρες, η KAEFER ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία ως ακολούθως:

Επεξεργασία Υποστρώματος:

- Φινίρισμα με πιεστικό εξοπλισμό (π.χ. αμμοβολή)
- Φρεζάρισμα υποστρωμάτων μπετόν
- Επεξεργασία με Σφαιριδιοβολή
- Απόξεση επιφανειακών στρώσεων με τριβίδι
- Υδροβολή ψηλής πίεσης

Επιχρίσματα

- Βαφή Airless
- Επιστρώσεις (βαφές) με πινέλο και ρολό
- Επιστρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας
- Επιστρώσεις δαπέδων (σπάτουλα)
- Σοβάτισμα με πιστόλι (υγρό και ξηρό)

Επίσης οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να έχουν τεχνικές / μηχανολογικές γνώσεις στους ακόλουθους τομείς:

- Πρέσες
- Πιεστικά Μηχανήματα (αμμοβολή, υδροβολή κτλ.)
- Συμπιεστές
- Πρέσες Σοβά
- Μηχανήματα Airless
- Μηχανήματα ανάμειξης
- Αναβατόρια

Η επιθυμητή συνεργασία του Ομίλου KAEFER με ελληνικές επιχειρήσεις είναι με την μορφή του υπεργολάβου (subcontractor) σύμφωνα με τις οδηγίες της KAEFER. Οι υπεργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν για το εκάστοτε έργο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τα απαραίτητα συνεργεία. Ο υπεύθυνος έργου και/ή ο εργοδηγός κάθε συνεργείου θα πρέπει να έχουν γνώσεις γερμανικής γλώσσας σε ικανό τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να είναι εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία του κύριου του έργου, της KAEFER ή/και του κύριου εργολάβου κάθε έργου με το συνεργείο.

Ο υπεύθυνος έργου και ο εργοδηγός οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία σε:

Υπεύθυνος Έργου:

- Συντονισμός Εργοταξίου
- Συντονισμός διαφόρων ειδικοτήτων
- Διοίκηση Προσωπικού
- Σχεδιασμός και Εκτίμηση Αναγκών Προσωπικού
- Ασφάλεια Εργασίας
- Σχεδιασμός Εργοταξίου

Εργοδηγός:

– Βαρδιολόγιο
– Επιμερισμός Εργασιών
- Ποιοτικός Έλεγχος
- Εφαρμογή κανόνων για την ασφάλεια στην εργασία
- Σχεδιασμός χρήσης μηχανημάτων και εργαζομένων
- Τήρηση αρχείων εργοταξίου
- Υποστήριξη/Βελτίωση των τεχνικών γνώσεων των εργαζομένων
- Επιμετρήσεις
- Επικοινωνία με τον πελάτη
- Έλεγχος

Σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό αντιδιαβρωτικής προστασίας (KOR) ή ανάλογο είναι επιθυμητές.

Η KAEFER θα βρίσκεται στην Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συναντηθεί και να γνωρίσει ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Στην Αθήνα, την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, ώρα 16:30, στο ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τιμολέοντος Βάσσου 8, Πλατεία Μαβίλη (στάσεις ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι και Μέγαρο Μουσικής).

Στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο THE ΜΕΤ HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 48.

Back to list