Προσωπικά Δεδομένα – Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Θεσσαλονίκη 2019

© Getty Images/pixinoo

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο εφεξής «Επιμελητήριο», Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Αττικής, τηλ.: 210 6419000, φαξ: 210 6445175, Ε-Μail: ahkathen@ahk.com.gr αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.Σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR.

Στο πλαίσιο της δήλωσης συμμετοχής σας στην εκδήλωση «Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Θεσσαλονίκη 2019» είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αρνηθείτε να μας χορηγήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο για εσάς να συμμετάσχετε στο «Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Θεσσαλονίκη 2019»

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Επιμελητηρίου μας (nh-office) και χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωσή της εκδήλωσης και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού για την «Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Θεσσαλονίκη 2019». Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε και μελλοντικά ενημερώσεις (μέσω ηλεκτρονικού και συμβατικού ταχυδρομείου ή/και fax) για επόμενες Ημερίδες σχετικά με ενεργειακά Θέματα αλλά και για άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και γενικά υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, μπορείτε να μας ενημερώσετε ήδη από τώρα στο τέλος του παρόντος.

Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας, ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση και οι φωτογραφίες ή/και τα βίντεο που θα παραχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς σκοπούς του Επιμελητηρίου (π.χ. δελτία τύπου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του, κοινωνικά δίκτυα κτλ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε, είναι:

α) Όνομα β) Επώνυμο γ) Ιδιότητα δ) Φωτογραφία σας ε) αριθμός τηλεφώνου στ) Ε-Μail

Σε ποια βάση στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους

Καθώς οι φωτογραφίες , το όνομα, η ιδιότητα, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση Ε-Μail σας, αποτελούν προσωπικά δεδομένα, απαιτείται συγκατάθεση για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση τους.

Σημειώστε ότι όσον φορά στις φωτογραφίες, η συγκατάθεσή σας αυτή, αφορά μόνο φωτογραφίες που σας απεικονίζουν ως το κεντρικό πρόσωπο και θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από εσάς.

Σημειώστε επίσης ότι για τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο που απεικονίζουν γενικά πλάνα, που δεν εστιάζουν σε συγκριμένα πρόσωπα (π.χ. ομάδες συμμετεχόντων που συζητούν, φωτογραφίες του χώρου της εκδήλωσης κτλ.), καθώς και για τη χρήση τους, δεν στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, αλλά στο έννομο συμφέρον του Επιμελητηρίου να καταγράφει, να τεκμηριώνει και να προβάλλει τη δραστηριότητά του.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Ειδικότερα, για τις πληροφορίες που αφορούν τη δήλωση συμμετοχής σας, αυτές διατηρούνται για όσο χρόνο επιβάλλουν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο διατηρούνται για διάστημα 10 ετών. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο, που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης, βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Μην ξεχνάτε ότι έχετε δικαιώματα

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη φορητότητα αυτών. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το Επιμελητήριο, στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εντύπου. Σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

Τέλος, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία για κάθε παράβαση της σχετικής νομοθεσίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα/φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση στην εκδήλωση «Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Θεσσαλονίκη 2019» παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην κα Δήμητρα Τσατσάνη, τηλ. 2310327733, E-Mail: d.tsatsani(at)ahk.com.gr