Εκδόσεις

© Getty Images/temmuz can arsiray

Επενδυτικός Οδηγός για την Ελλάδα (στη γερμανική γλώσσα)

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξέδωσε το 2012 τον επενδυτικό οδηγό Investitionsführer Griechenland για την Ελλάδα στη γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για μια ενημερωτική έκδοση με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ενώ εκτενής αναφορά γίνεται στο νομικό και φορολογικό πλαίσιο των επενδύσεων.

Inhaltsverzeichnis

Bestellformular (40.-Euro)

Κατάλογος Μελών

Ο ετήσιος Οδηγός Μελών περιέχει ανασκόπηση της περασμένης χρονιάς καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και τις δραστηριότητες των μελών μας. Αποστέλεται μια φορά το χρόνο στα μέλη μας και είναι στη διάθεση των νέων μας μελών.

Κατάλογος Γερμανικών Διεθνών Εκθέσεων

Ο κατάλογος των γερμανικών εκθέσεων εκτυπώνεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει όλες τις διεθνείς γερμανικές εκθέσεις, αλφαβητικά, ανά κλάδο και ημερομηνία διεξαγωγής.

Bestellformular

(Μη μέλη: 15,00 Ευρώ -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ-, Μέλη: δωρεάν)

Λίστα εταιρειών με γερμανική συμμετοχή στην Ελλάδα

Πρόκειται για έναν κατάλογο που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των 120 περίπου γερμανικών εταιριών με έδρα στην Ελλάδα στην γερμανική γλώσσα. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν, την διεύθυνση, τηλέφωνο και Fax, το όνομα του Γενικού Διευθυντή, τον κλάδο δραστηριότητας της εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και την διεύθυνση της μητρικής εταιρίας στη Γερμανία.

Bestellformular

(45,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μέλη: δωρεάν)

Tο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο

Πρόκειται για ένα έντυπο, που παρουσιάζει κανονισμούς του Εργατικού Δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει αλλοδαπούς επιχειρηματίες να γνωρίζουν, τι πρέπει να προσέξουν από απόψεως Εργατικού Δικαίου κατά την ίδρυση ή λειτουργία μιας επιχείρησης.