Εκπαίδευση

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Image Alternative Text
© iStock.com/skynesher

DUAL HELLAS

Προγράμματα διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα

Image Alternative Text
© iStock.com/nd3000

Young Energy Europe

Σεμινάρια Ενεργειακής Εξοικονόμησης και Προστασίας του Κλίματος για νέους/νέες εργαζόμενους/ες

Image Alternative Text
© iStock.com/PeopleImages

EUREM

Image Alternative Text
© iStock.com/BraunS

VETnet

Πιλοτικά προγράμματα διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Image Alternative Text
© Getty Images/FatCamera

Mendi

Πιλοτικό πρόγραμμα διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον Τουρισμό

Image Alternative Text
© iStock.com/BraunS

GRÆDUCATION

Εκπαίδευση σε «Πράσινα Επαγγέλματα»

Image Alternative Text
© iStock.com/Saklakova

KA3 Erasmus+

Δημιουργία διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης στην Ελλάδα και τη Γερμανία στον Τομέα του Τουρισμού