Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετέχει στο έργο

“MANAGER OF YOUR OWN DESTINY”

Project Nr. 2016-1-IT03-KA105-008390

του Προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τους νέους και τον αθλητισμό

 

 

Οι χώρες που συμμετέχουν συνολικά στο έργο είναι οι εξής:

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Πορτογαλία, Τσεχία.

 

Σκοπός του έργου είναι η διοργάνωση μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Rossano της Ιταλίας, διάρκειας 1 εβδομάδας (22-28/10/2016)

με 4 συμμετέχοντες από κάθε χώρα,

που θα παρακολουθήσουν ένα κλειστό πρόγραμμα κατάρτισης

(με καλυμμένα όλα τα έξοδα μετακίνησης και σίτισης).

 

Το προφίλ του συμμετέχοντα έχει ως εξής:

Ø  Νέος/α 18-30 ετών

Ø  Ακαδημαϊκό υπόβαθρο

Ø  Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική δραστηριότητα

 

Κάθε ενδιαφερόμενος από την Ελλάδα, μπορεί να καταθέσει στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την αίτηση που θα βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας ή στην διεύθυνση των γραφείων, μέχρι την Δευτέρα 18/07/2016.

 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου, ( 2310-327733, 6 2310-327737,

 

Βούλγαρη 48-50, 542 48, Θεσ/νίκη * a.tavlaridou(at)ahk.com.gr

Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
a.tavlaridou( )ahk.com.gr