Διττή εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του διττού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, πάρθηκε η πρωτοβουλία για τη βελτίωση και ανάπτυξη των υφιστάμενων επαγγελματικών σχολών, σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο και πρότυπο.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013 το έργο με τίτλο «Διττή εκπαίδευση στην Ελλάδα». Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του διττού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, πάρθηκε η πρωτοβουλία για τη βελτίωση και ανάπτυξη των υφιστάμενων επαγγελματικών σχολών, σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο και πρότυπο. Επί του παρόντος, τρέχουν δύο προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας (BMBF)- είναι τα προγράμματα Mendi (Μάγειρας/Μαγείρισσα, Ξενοδοχειακός/-ή υπάλληλος και Ειδικός/-ή εστιατορίου) και Vetnet (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων και Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συσκευών).

Για πρώτη φορά, οι νέοι εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα και standards. Το γερμανικό σύστημα διττής εκπαίδευσης συνδυάζει θεωρία και πρακτική, με μια ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση στις επιχειρήσεις. Το σύστημα της διττής εκπαίδευσης δεν έχει μόνο στη Γερμανία ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά εφαρμόζεται επίσης και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, όπως στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής και απευθύνεται σε απόφοιτους του Ελληνικού Λυκείου (Απολυτήριο Λυκείου). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο/η εκπαιδευόμενος/-η λαμβάνει ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επιπλέον λαμβάνει πτυχίο και από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης πληρώνονται από τις επιχειρήσεις με το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης δήλωσε: «Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο επενδύει στη διττή επαγγελματική εκπαίδευση, με την πρόθεση να συνεχίσει να συνδέει την αγορά εργασίας με την εκπαίδευση. Στόχος είναι, η διττή εκπαίδευση να αποτελέσει μια επιπλέον ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης να αποδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.»