Εκπαίδευση

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

© iStock.com/skynesher

DUAL HELLAS

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού και της γαστρονομίας στα πλαίσια της διττής επαγγελματικής κατάρτισης. Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης DUAL HELLAS διδάσκονται οι ειδικότητες του ξενοδοχοϋπαλλήλου, μάγειρα/μαγείρισσα και ειδικού/ -ής ξενοδοχείου.
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη, ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών και γαστρονομικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της DUAL HELLAS

EUREM

Στις αρχές του 2018, ξεκίνησε το επόμενο σχέδιο EUREM next που θα διαρκέσει 3 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020». Ο στόχος του έργου του EUREMnext είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των διαχειριστών ενέργειας. Στόχος του έργου είναι η επίτευξη του επόμενου επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης σε ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές και ενεργειακούς ελέγχους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: EUREM

Young Energy Europe

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης, Κατασκευών και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων της Γερμανίας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ανάπτυξης των τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, αναλαμβάνει την εκπόνηση του έργου “Young Energy Europe”, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την περιβαλλοντική προστασία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ώστε να εκπαιδευτούν καταλλήλως σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και δράσεις που χρειάζονται ώστε η επιχείρηση που εργάζονται, να λειτουργεί εξοικονομώντας ενέργεια με γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017 και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας το οποίο επέλεξε μεταξύ άλλων χωρών την Ελλάδα ως το κατάλληλο κράτος-μέλος για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

KA3 Erasmus+

Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το Δήμο Θεσσαλονίκης, την εταιρία έργου IHK, το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας του Βρανδεμβούργου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων του Γενικού Συνεταιρισμού Μικρών Επιχειρήσεων και τον Ελληνικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων στον κλάδο Catering και Τουρισμού, -Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ελλάδας εφαρμόζει επί του παρόντος το πρόγραμμα KA3 Erasmus +, το οποίο στοχεύει στην παροχή άψογης κατάρτισης στους εργαζόμενους στην ελληνική και γερμανική τουριστική βιομηχανία. Το Επιμελητήριο έχει το ρόλο της επικοινωνίας γερμανικής εμπειρογνωμοσύνης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ