Επιχείρηση του μήνα Οκτώβριος 2019

DTI Solutions

Η Data & Technology Innovative Solutions (DTI Solutions) είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και System Integrator με έδρα την Αθήνα, και δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Στόχος μας είναι να βοηθούμε και να στηρίζουμε τις εταιρίες – πελάτες μας, ανεξαρτήτως μεγέθους (από νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να αναπτύσσουν δομές έγκαιρης προειδοποίησης και ανταπόκρισης απέναντι στις OnLine απειλές. Με στρατηγικούς συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κορυφαίους στον τομέα τους, εφαρμόζουμε την πιο καινοτόμο και αξιόπιστη τεχνολογία.

Η DTI Solutions ειδικεύεται στη διαχείριση απορρήτου και κανονιστικής συμμόρφωσης (Compliance & Privacy Management), τη διαχείριση της απάτης (Fraud Management) και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity). Διαθέτουμε τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας, η οποία σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους, αφοσιωμένους και ταλαντούχους επαγγελματίες μας, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες τόσο στους εγχώριους πελάτες μας όσο και στους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύουμε στην επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία.

Global Partners: