Ιανουάριος 2019

VAP LAW OFFICES

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο και υποστηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλους τους τομείς του δικαίου, αποτελεσματικά και στοχευμένα.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές προς τους πελάτες μας σε κάθε νομικό ζήτημα, ενώ τους εκπροσωπούμε σε κάθε είδους επίλυσης διαφοράς εξωδικαστικά, αλλά και ενώπιων τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι μας σας εκπροσωπούν στην Ελλάδα, Γερμανία και στο εξωτερικό.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οι θεμελιώδεις αξίες, που χαρακτηρίζουν τη Φιλοσοφία του Γραφείου μας είναι η Κατανόηση, η Αποτελεσματικότητα, ο Σεβασμός και η Καινοτομία, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια Εμπειρία μας και το Διεθνές Δίκτυο Συνεργατών μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΠΟΙΗΣΗ

Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε κυρίως είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αγγλία, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Αυστρία. Εκτός Ευρώπης δραστηριοποιούμαστε για πελάτες στην και από την Αμερική, Κίνα, Ρωσία ή/και τα Αραβικά Εμιράτα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκπροσωπούμε επιχειρήσεις στις εμπορικές τους συναλλαγές παγκοσμίως σε σχέση με τη σύνταξη κάθε είδους σύμβασης, στις διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους, την ίδρυση εταιρειών, θυγατρικών ή/και υποκαταστημάτων, την εκπροσώπηση έναντι τραπεζών και αρχών. Επίσης, συμβουλεύουμε επιχειρήσεις σε σχέση με το νομικό και φορολογικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικούς έργου, από την ίδρυση και σχεδιασμό αυτών μέχρι και την ολοκλήρωση και πώληση αυτών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας συμβουλεύουν ιδιώτες πελάτες σε σχέση με την αγοραπωλησία ακινήτων, σε θέματα κληρονομικού δικαίου και διαδοχής, σε οικογενειακού δικαίου ζητήματα, όπως και σε σχέση με την προστασία περιουσίας (asset protection) μέσω λ.χ. διαθήκης, σύσταση καταπιστεύματος, ορισμού εκτελεστή διαθήκης ή/και της σύστασης holding εταιρειών.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υποστηρίζουμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τον αρχικό νομικό έλεγχο ενός επενδυτικού εγχειρήματος, το νομικό και φορολογικό σχεδιασμό του, τις διαπραγματεύσεις με τους αντισυμβαλλομένους, την εκπροσώπηση ενώπιον εγχώριων αρχών και τραπεζών, τη σύσταση εταιρειών οιασδήποτε μορφής, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, κατά την υλοποίηση μιας επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση και την εν συνεχεία υποστήριξή της σε day-to-day επίπεδο. Υποστηρίζουμε επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν εταιρείες, μετοχές, μερίδια ή ακίνητα στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τη σύνταξη σχετικών συμβάσεων αγοράς, μεσιτείας, μίσθωσης κ.λπ.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο , Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση, Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο, Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Διασυνοριακές Συναλλαγές, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Franchise, Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Εξυγιάνσεων, Leasing, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Project Finance, Ακίνητα, Αναδιαρθρώσεις Δανείων, Δίκαιο Σημάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Eυρωπαϊκές Επιδοτήσεις, Δίκαιο Πληροφορικής και Προστασίας Δεδομένων, E-Business, Εκπροσώπηση έναντι κάθε είδους Δικαστηρίων, Διαιτησία και Διαμεσολάβηση.

Iστοσελίδα: http://www.vaplaw.eu/