Ιούνιος 2019

Δίκαιο. Φορολογία. Οικονομία. Βλέποντας τη συνολική εικόνα.


FASP Finck Sigl & Partner Δικηγόροι και Φοροτεχνικοί Νομική Εταιρία Π.Ε.


Η FASP είναι ένα δίκτυο από εξειδικευμένους δικηγόρους και φοροτεχνικούς. Αυτή τη στιγμή συνδυάζουμε οκτώ διαφορετικές πιστοποιήσεις εξειδίκευσης και διαφόρους κλάδους δικαίου.

Προσφέρουμε νομικές και φορολογικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβούλων, βλέποντας πάντα τη συνολική εικόνα. Το Brand FASP ενώνει περισσότερες εταιρίες με σκοπό την παροχή συμβουλών προς τους πελάτες μας, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα. Στις εταιρίες μας ανήκουν οι:

Δραστηριοποιούμαστε στους παρακάτω τομείς:

Νομικές υπηρεσίες

  • Εταιρικό, εμπορικό και φορολογικό δίκαιο
  • Συμβάσεις έργου. Πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό δίκαιο. Ακίνητα. Μισθώσεις
  • Δίκαιο της πληροφορίας. Δίκαιο Σημάτων και Ανταγωνισμού
  • Εργατικό δίκαιο

Λογιστικές υπηρεσίες και οικονομικοί έλεγχοι

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

  • Νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-ups)
  • Επιχειρηματικά σχέδια και δυνατότητες χρηματοδότησης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.fasp.de

Επικοινωνία: info(at)fasp.de

Εταίροι στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε:

Αικατερίνη Τζούμα, Διδάκτορας Νομικής (LMU, München), Δικηγόρος και Φοροτεχνικός. Η κ. Τζούμα διαθέτει άδεια ασκήσεως δικηγορίας σε Ελλάδα και Γερμανία και παρέχει νομικές υπηρεσίες στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

Markus Zenetti, Δικηγόρος με πιστοποιημένη εξειδίκευση στις συμβάσεις έργου και στο πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό δίκαιο. Ο κ. Zenetti έχει εργαστεί στο παρελθόν για το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, καθώς και στα Βαλκάνια. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στα Διμερή Γερμανικά Εμπορικά Επιμελητήρια και στα Γραφεία Εκπροσώπων σε Τζέντα, Τεχεράνη και στο Βελιγράδι και δραστηριοποιήθηκε ενεργά προς όφελος γερμανικών επιχειρηματικών ενώσεων.