Η εταιρία KSB ΤΕΣΜΑ από το 1957

  • ασχολείται με Υδρευτικά, Αρδευτικά, Αποχετευτικά, Πυροσβεστικά κλπ έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσωπώντας την πολυεθνή με βάση την Γερμανία εταιρία KSB AG και την Ελληνική Βιομηχανία αντλιών & υδραυλικών εξαρτημάτων Πατρών KSB ΒΙΟΣΕΝ. 

Μελετά, προσφέρει, συντηρεί, επισκευάζει αντλητικά μηχανήματα καθαρού, ακάθαρτου, θαλασσινού νερού, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπογείων αντλήσεων, μεταλλευτικών έργων, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ, τόσο στα κεντρικά γραφεία της στον

Παράδεισο Αμαρουσίου,
Ρωμ. Μελωδού 3,
Τ.Κ. 15125,
τηλ 210-6108071, fax 210-6108079,
e-mail info@ksbtesma.gr,


όσο και στα κέντρα επισκευών

Νέας Κηφισιάς, Βιλτανιώτη 26, τηλ. 210-8071193

και Πατρών,

Άγιος Βασίλειος, τηλ 2610-992253

Website: www.ksb-tesma.com

Μαρία Γιακζίδου

Tηλ.: 0030 210 6419 024
Fax: 0030 210 6445 175
m.giakzidou( )ahk.com.gr