Νοέμβριος 2018

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Η εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία νωπών αλιευμάτων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και προμηθευτές τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ προμηθεύει σε εβδομαδιαία βάση τους πελάτες της με πάνω από 500 τόνους φρέσκια ελληνική τσιπούρα και λαβράκι. Τα ψάρια ταξιδεύουν σε περισσότερες από 25 χώρες ανά τον κόσμο οδικώς και αεροπορικώς.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ έχει σήμερα ετήσια παραγωγή 32.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει στην κατοχή του:

  • 59 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 40.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού
  • 11 συσκευαστήρια 
  • 2 μονάδες επεξεργασίας 
  • 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 180 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου

Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ απασχολεί σήμερα 1.180 εργαζόμενους στις παραγωγικές μονάδες σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται.

Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994, όταν έγινε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που απέκτησε πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές

Η εταιρική πολιτική και κουλτούρα της ΣΕΛΟΝΤΑ είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης.

Διαθέτει μια πλήρη γκάμα πιστοποιήσεων που αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στο να προμηθεύει τους πελάτες της και καταναλωτές παγκοσμίως με φρέσκα, ασφαλή ελληνικά ψάρια υψηλής ποιότητας και διαθρεπτικής αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Website:www.selonda.com