Ερωτηματολόγιο

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας συνεχούς εξέλιξης που έχει το Eλληνογερμανικό Επιμελητήριο, διενεργούμε έρευνα ικανοποίησης των μελών μας.

© Getty Images/Jannoon028

Η δική σας συμμετοχή στην έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο link

https://indivsurvey.de/umfrage/1148673/GEMe46

μέχρι την Παρασκευή 7 Iουνίου 2019 – μέσος χρόνος συμπλήρωσης 5’.

Η γνώμη σας μετράει και η συμμέτοχη σας ανταμείβεται!

Θα γίνει κλήρωση στην λίστα των συμμετεχόντων εταιριών-μελών και η εταιρία που θα κληρωθεί, θα κερδίσει μία δωρεάν προβολή banner στην ιστοσελίδα του Eλληνογερμανικού Επιμελητηρίου (διαστάσεις 200*200) με διάρκεια 3 μηνών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.