Γίνετε μέλος!

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δηλώνω, ότι επιθυμώ την εγγραφή της εταιρείας μας ως μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αίτηση Εγγραφής

Στοιχεία εταιρίας

Νομική μορφή*

Αριθμός υπαλλήλων

Κλάδος (μεγ. 3)*

Είδος συνδρομής*

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατάθεση, παρακαλώ να αποσταλλεί με email στο m.giakzidou@ahk.com.gr εντός 3 ημερών
Στοιχεία αρμοδίων
Σύσταση

Ενημερωθήκαμε για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου από:

Η συνδρομή σας

Δήλωση*

Γίνετε μέλος!*