Κλαδικές Ομάδες Εργασίας

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνει στα Μέλη του με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας να ανταλλάξουν απόψεις με επαγγελματίες από τον κλάδο τους.

Όλα τα Μέλη των Ομάδων Εργασίας συμμετέχουν σε αυτές ισότιμα. Η συμμετοχή στις Κλαδικές Ομάδες Εργασίας διενεργείται με τρόπο που να τηρούνται οι κανόνες του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Οι Κλαδικές ομάδες Εργασίας διεξάγουν τις εργασίες τους σε Συνεδριάσεις που γίνονται κατά κανόνα στα γραφεία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Οι Συνεδριάσεις γίνονται με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Τις εργασίες της εκάστοτε Κλαδικής Ομάδας Εργασίας συντονίζει ο συντονιστής που εκλέγεται μεταξύ των μελών της.

Οι Κλαδικές Ομάδες Εργασίας που έχουν ξεκινήσει τις εργασίες τους είναι οι εξής:

*Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Κανονισμός Ομάδων Εργασίας

Συναντήσεις 2019

Logistics

ΗμερομηνίαΏρα
15 Ιανουαρίου 201909:30 - 11:00
14 Μαΐου 201909:30 - 11:00
4 Δεκεμβρίου 2019 09:30 - 11:00

Τρόφιμα

ΗμερομηνίαΏρα
20 Μαρτίου 201915:30 - 17:00
10 Ιουλίου 201915:30 - 17:00
11 Σεπτεμβρίου 201915:30 - 17:00
27 Νοεμβρίου 201915:30 - 17:00

Υγεία

DatumUhr
13 Φεβρουαρίου 201916:00 - 17:30
9 Απριλίου 201916:00 - 17:30
11 Ιουνίου 201916:00 - 17:30
21 Οκτωβρίου 201916:00 - 17:30
10 Δεκεμβρίου 201916:00 - 17:30

HR Talents

DatumUhr
17 Ιανουαρίου 201916:00 - 17:30
14 Μαρτίου 201916:00 - 17:30
19 Απριλίου 201916:00 - 17:30
07 Ιουνίου 201916:00 - 17:30
4 Ιουλίου 201916:00 - 17:30
16 Οκτωβρίου 201916:00 - 17:30

Ενέργεια

DatumUhr
13 Μαρτίου 201916:30 - 18:00
16 Μαΐου 201916:30 - 18:00
11 Ιουλίου 201916:30 - 18:00
20 Νοεμβρίου 201916:30 - 18:00