Στρατηγικές συνεργασίες

Image Alternative Text
©

FERIMMO

Διαδικτυακή πλατφόρμα για εξοχικές κυρίως κατοικίες

Image Alternative Text
©

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου