Στην ενότητα αυτή μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στις πιο επίκαιρες και εμπεριστατωμένες μελέτες και αναλύσεις του Τομέα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank. 

Ο Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, φορέας οικονομικής ανάλυσης με διεθνές κύρος, διεξάγει δομική ανάλυση της μακροοικονομίας και των αγορών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες και αναδυόμενες αγορές.

 

REPORT

FOCUS

7 Ημέρες Οικονομία

Greece

Greece Macro Monitor

Greece

Regional Economics & Market 
Strategy Monthly

Bulgaria, Cyprus, Romania,

Serbia and Broader Region

 

 

Μαρία Παπαναστασίου

Τηλ. 0030 210 64 19 023
Fax. 0030 210 64 45 175
m.papanastasiou( )ahk.com.gr

Μαρία Γιακζίδου

Tηλ.: 0030 210 6419 024
Fax: 0030 210 6445 175
m.giakzidou( )ahk.com.gr