Χαλάρωση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα

01.10.18 Νέα Μελών

Δυνάμει της από 28.09.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (υπ’ αρίθμ. ΔΧΠ 002666 EΞ 2018/Χ.Π.1670), αποφασίστηκε περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και την κίνηση κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Πράξη, τα ακόλουθα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου:

  • Αίρεται ο περιορισμός για την ανάληψη μετρητών από καταστήματα ή από ΑΤΜ, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων με χρήση προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών, καθώς και κάθε άλλη πληρωμή μετρητών, ακόμα και για την είσπραξη επιταγών και την πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών
  • Αυξάνεται το όριο για τις αναλήψεις μετρητών από τράπεζες του εξωτερικού στο ποσό των Ευρώ 5.000 ανά μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως νομίσματος
  • Αυξάνεται στα 10.000 € το ποσό των χαρτονομισμάτων το οποίο μπορεί να μεταφέρει κάθε φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό
  • Αυξάνεται το όριο των συναλλαγών των επιχειρήσεων προς το εξωτερικό στα 100.000 € ανά νομικό πρόσωπο, ανά ημέρα
  • Τα κέρδη και τα μερίσματα που προέρχονται από επενδεδυμένα κεφάλαια στην Ελλάδα μπορούν τώρα να μεταφερθούν στο εξωτερικό έως ποσοστό 100%, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κεφάλαια έχουν μεταφερθεί στην Ελλάδα μετά τις 18 Ιουλίου 2015

 

 

Μπορείτε επίσης να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ελίζα Λιούτα

Τηλ. 0030 210 64 19 038
Fax. 0030 210 64 45 175
e.liouta( )ahk.com.gr