Δελτίο τύπου

22.03.18 AHK Griechenland - News-Hauptkategorie, Νέα Μελών

Ενημέρωση των μελών του Ελληνογερμανικού επιμελητηρίου σχετικά με τις υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου που παρέχει η HELESCO Α.Ε.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία HELESCO Α.Ε. παρέχει τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, εξασφαλίζοντας τεχνική επάρκεια, εχεμύθεια αλλά και οικονομική απόδοση. Η HELESCO Α.Ε. διαθέτει δύο ενεργειακούς ελεγκτές Γ΄ Τάξης  (Α.Μ. 6 και 68) με αποτέλεσμα να μπορεί να διενεργήσει οποιονδήποτε ενεργειακό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 (Άρθρο 10), οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης υπό τον όρο ότι αυτό περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο.

 

Επικοινωνία:

Email: info(at)helesco.gr

Τηλ.: 2107255588

Βασιλέως Ηρακλείου 22, 10682, Αθήνα

Ελίζα Λιούτα

Τηλ. 0030 210 64 19 038
Fax. 0030 210 64 45 175
e.liouta( )ahk.com.gr