Σεμινάριο για την «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» πραγματοποιεί το Ελληνογερμανικό Επιμελητηρίο στη Θεσσαλονίκη

10.01.18 AHK Griechenland - News-Hauptkategorie, Νέα από την Αθήνα

Το 2ο σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (Train-the-Trainer), βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας AdA Basis International, πραγματοποιεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της ανάπτυξης της διττής εκπαίδευσης και των δράσεων για τη βελτίωση των απαραιτήτων τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο 40 ωρών θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018, από τις 9:00 έως τις 17:00. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος  σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2018, όπου κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης, θα τους χορηγηθεί το πτυχίο εκπαίδευσης εκπαιδευτών AdA Basis International. 


Τόπος Σεμιναρίου: Σιδηροδρομική Σχολή  Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. στη Θεσσαλονίκη
Παράρτημα 1ης ΕΠΑΣ, Κυρίμη 1 Μενεμένη Θεσσαλονίκης Τ.Κ 54628

Ημερομηνία: 5 έως 9 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 9:00-17:00

Εξετάσεις 12 και 13 Φεβρουαρίου (οι ώρες θα ανακοινωθούν)

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αποδοτικότητα τους και κατ’ επέκταση των μαθητευομένων. Η μεταδοτικότητα, η καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και η επαγγελματική συμπεριφορά αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των στοιχείων της διττής εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή στο info(at)dual.com.gr έως τις 24/01/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εκπαίδευσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στο τηλ. 210 6419036 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.dual.com.gr.  

Ελίζα Λιούτα

Τηλ. 0030 210 64 19 038
Fax. 0030 210 64 45 175
e.liouta( )ahk.com.gr