Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Γερμανία


Είσαστε κάτοικος εξωτερικού  και θέλετε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στην Γερμανία ?  


Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο μπορεί να προβεί στην  ταυτοποίηση των στοιχείων σας, η οποία απαιτείται από τα γερμανικά πιστωτικά ιδρύματα. Νομική βάση της δυνατότητας αυτής αποτελεί ο γερμανικός Νόμος περί Νομιμοποίησης Προσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Geldschwäschegesetz, GwG), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται ο έλεγχος της ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων, που επιθυμούν να προβούν σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ο έλεγχος γίνεται με την καταγραφή  των προσωπικών στοιχείων του πελάτη σε ειδικό έντυπο, το οποίο αποστέλλει η τράπεζα και προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου για φυσικά πρόσωπα και προσκόμιση αποσπάσματος ΓΕΜΗ για τα νομικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες, Χριστίνα Ηλιάδου, Νομικά & Φόροι, recht1(at)ahk.com.gr, τηλ. Tel. 0030 210 6419034

Χριστίνα Ηλιάδου

Τηλ.: 0030 210 64 19 034
Fax: 0030 210 64 45 175
recht1( )ahk.com.gr