ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση (τετρ.χλμ.)

 132.000 

Πρωτεύουσα

 Αθήνα

Πληθυσμός (2008)

 ~  11,1 εκατ.   

Ελληνογερμανικές εμπορικές σχέσεις (Δεκέμβριος 2009, Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία)

 6.657.202

 σε χιλ. €

Ελληνικές αποστολές στη Γερμανία (Δεκέμβριος 2009, Ομοσπονδιακή

Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία)

 1.853.583 

 σε χιλ.€ 

Γερμανικές αποστολές στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2009, Ομοσπονδιακή

Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία)

 8.510.785

 σε χιλ. €