Το διετές καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο GreenSkills4VET του Προγράμματος ERASMUS + Stategic Partnerships στο οποίο συμμετέχει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει διδακτικό υλικό για την εκπαίδευση αειφόρου ανάπτυξης (Education for Sustainable Development - ESD). Η ομάδα των εταίρων διαμορφώνεται ως εξής:

Γερμανία

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Osnabrück

Πανεπιστήμιο του Kassel

Γαλλία

Κέντρο ερευνών και δεξιοτήτων για τα προσόντα

Αυστρία

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βορ. Αυστρίας

Ελλάδα

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Βουλγαρία

Κολλέγιο εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων

 

To GreenSkills4VET εστιάζει στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (Vocational Education and Training - VET) και πιο συγκεκριμένα στις ειδικότητες του Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και Νοσηλευτικής. Το διδακτικό υλικό που θα διαμορφωθεί από το σύνολο των εταίρων θα είναι μορφής Ελεύθερου Εκπαιδευτικού Υλικού (OER) και θα υπάρξει διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτύου.

Κάθε εταίρους του έργου αναλαμβάνει να καλύψει μία θεματολογία. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της αγοράς, εστιάζει στην κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία είναι ναι μεν πιο αφανής αλλά κερδίζει την προσοχή των ειδικών όλο και περισσότερο λόγω της σχέσης της με τον ανθρώπινο παράγοντα. Συγκεκριμένα, τo υλικό πρόκειται να εστιάσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSR, ένα εργαλείο της επιχειρηματικότητας που έχει γίνει πλέον πολύ δημοφιλές και στο οποίο οι εταιρίες αφιερώνουν σήμερα ουσιαστικούς πόρους, για να επικοινωνήσουν έτσι στο κοινό την εταιρική τους κουλτούρα και να προβάλουν το κοινωνικό τους προφίλ.

Σε αυτή την φάση το εκπαιδευτικό υλικό είναι υπό διαμόρφωση. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση αυτή, το υλικό θα είναι διαθέσιμο για εκπαιδευτικούς αλλά και εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.greenskills4vet.eu

Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
a.tavlaridou( )ahk.com.gr