Προστασία δεδομένων

© Getty Images/sarayut

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Θέλουμε να γνωρίζετε πότε συλλέγουμε ποιες πληροφορίες και πώς τις χρησιμοποιούμε. 

I. Γενική Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Όπως κάθε οργανισμός, είναι απαραίτητο και για εμάς να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της, να σε ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά με την επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα χειριζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πάντοτε με κατάλληλο τρόπο και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι όροι «Επιμελητήριο», «εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στον οργανισμό με την επωνυμία Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Δορυλαίου 10-12, τ.κ. 11521,
Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: 210 64 19 000,
Φαξ: 210 64 45 175,
Εmail: dataprotection(at)ahk.com.gr
www.griechenland.ahk.de/gr

II. Γενικά για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει κάθε πληροφορία η οποία σε αφορά. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, η διεύθυνση ΙΡ από την οποία συνδέεσαι κ.ο.κ.

2. Έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Κατά βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, μόνον εφόσον και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να προσφέρουμε μια λειτουργική ιστοσελίδα με λειτουργικό περιεχόμενο και υπηρεσίες. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών της ιστοσελίδας, στηρίζεται κατά κανόνα στη συγκατάθεσή τους. Εξαιρετικά, δεν στηριζόμαστε στην συγκατάθεση, στις περιπτώσεις που η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειμενικών περιστάσεων και εφόσον η επεξεργασία επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

III. Συνοπτικός κατάλογος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ενημερώσει και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου αυτή απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.

Είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρέχονται κατωτέρω:

Πράξη επεξεργασίαςΓιατί τα ζητάμε;Ποια δεδομένα;Νομική βάση
Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)Για να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σου.• Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
• Τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) του χρήστη
• Την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
• Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
• Ιστοσελίδες, τις οποίες ανοίγει το σύστημα του χρήστη μέσα από την ιστοσελίδα μας 
Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα
Χρήση cookiesΓια να διευκολύνεται η χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Άλλωστε, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies.(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.
(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.
Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα
NewsletterΓια να επιτυγχάνεται η παράδοση του Newsletter. - Εταιρεία
- Όνομα
- Επώνυμο
- Διεύθυνση
e-mail
- Τηλέφωνο
- Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
- Συγκατάθεση του χρήστη
- Εκτέλεση σύμβασης (για Μέλη του Επιμελητηρίου)
Πεδίο επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω e-mailΓια να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα/λόγο επικοινωνίας.

Τα λοιπά δεδομένα χρησιμεύουν για σκοπούς αποτροπής της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του σχετικού εντύπου επικοινωνίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Δεδομένα που εισαγάγει ο χρήστης:
- Εταιρεία
- Όνομα
- Επώνυμο
- Διεύθυνση e-mail - Τηλέφωνο
- Τυχόν πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με τίτλο «Το αίτημά σας».

Λοιπά δεδομένα:
- Ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αιτήματος
- Χρησιμοποιηθείς φυλλομετρητής διαδικτύου (internet browser) - Λειτουργικό σύστημα
- Συγκατάθεση του χρήστη
- Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα επικοινωνίας
- Η λήψη μέτρων για την σύναψη σύμβασης, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα  

Περισσότερες πληροφορίες

Συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα πάντοτε κι αποκλειστικά εφόσον συντρέχει μια από τις νομικές βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν την Ειδοποίηση, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ειδοποιήσει και να έχουμε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την συγκατάθεσή σου.

Επίσης, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

IV. Περιπτώσεις επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Α. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, το πληροφοριακό σύστημά μας, καταγράφει αυτόματα, δεδομένα και πληροφορίας που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του
 2. Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 3. Τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) του χρήστη
 4. Τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 5. Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 6. Ιστοσελίδες, τις οποίες ανοίγει το σύστημα του χρήστη μέσα από την ιστοσελίδα μας 

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης ΙΡ από το σύστημα μας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή του χρήστη. Συναφώς, η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Η αποθήκευση των αρχείων επίσκεψης (logfiles) λαμβάνει χώρα προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον τα εν λόγω δεδομένα μας χρησιμεύουν για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Στην περίπτωση της συλλογής των δεδομένων για την προσβασιμότητα/διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει με τη λήξη της εκάστοτε συνεδρίας.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων στα αρχεία επίσκεψης (logfiles) αυτό λαμβάνει χώρα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών. Η περαιτέρω αποθήκευσή τους είναι πιθανή. Σε αυτή τη περίπτωση οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με τον ανακαλούντα χρήστη.

5. Δυνατότητα εναντίωσης

Η συλλογή των δεδομένων για τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας προς τους χρήστες καθώς και η αποθήκευσή τους σε αρχεία επίσκεψης (logfiles) είναι υποχρεωτική. Έτσι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα εναντίωσης από πλευράς του χρήστη.

Β. Χρήση Cookies

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε Cookies έτσι ώστε να κάνουμε την ιστοσελίδα μας φιλικότερη προς τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν, να είναι ταυτοποιήσιμος ο καλών φυλλομετρητής (browser) ακόμα και μετά τη μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο σε αυτά τα πλαίσια δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Στα cookies αποθηκεύονται και διαβιβάζονται τα εξής δεδομένα:

(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Μέγιστη διάρκεια ζωής των Cookies: 730 ημέρες

Επιπλέον χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας Cookies τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών.

Σε αυτά τα πλαίσια ενδέχεται να διαβιβάζονται τα εξής δεδομένα:

_ga = Μοναδικό αναγνωριστικό της Google Analytics για την ταυτοποίηση ενός χρήστη (αποτελούμενο από το Client_ID + χρονοσήμανση) | Καθιερωμένη περίοδος λήξης 2 έτη

_gat= Παράμετρος που επιτρέπει στην Google Analytics να μειώνει το ρυθμό αιτημάτων
Με τα δεδομένα της Google Analytics καθίσταται εφικτή η σαφής και ανώνυμη διάκριση μεταξύ συγκεκριμένων χρηστών και επικαιροποιήσεων του ορίου του όγκου δεδομένων.

_gid= Μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο της Google Analytics για την ταυτοποίηση ενός χρήστη (αποτελούμενο από την ταυτότητα της συσκευής (client ID) + χρονοσφραγίδα | Καθιερωμένη περίοδος λήξης 24 ώρες.

Τα με αυτόν τον τρόπο συλλεγόμενα δεδομένα ψευδωνυμοποιούνται με τη χρήση τεχνικών εξασφαλίσεων. Ως εκ τούτου η συσχέτιση των δεδομένων με τον ανακαλούντα χρήστη δεν είναι πλέον εφικτή. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται με άλλου είδους προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Κατά την ανάκληση της ιστοσελίδας μας οι χρήστες ενημερώνονται για την χρήση των Cookies μέσα από ένα ενημερωτικό πεδίο (banner) το οποίο περιέχει παραπομπή και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Σε αυτά τα πλαίσια λαμβάνει χώρα και μια ενημέρωση σχετικά με το πως μπορεί να προληφθεί η εγκατάσταση των Cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser).

Εφόσον δεν επιθυμείτε την παρακολούθηση, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στα πλαίσια της ενότητας Google Analytics της παρούσας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. στ του ΓΚΠΔ).

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των Cookies που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Ο σκοπός χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο, ο φυλλομετρητής (browser) να αναγνωρίζεται ακόμα και μετά από μετάβαση σε άλλη σελίδα.

Για τις εξής εφαρμογές χρειαζόμαστε Cookies:

(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Μέγιστη διάρκεια ζωής των Cookies: 730 ημέρες

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγουμε μέσα από τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων Cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Η χρήση των Cookies ανάλυσης λαμβάνει χώρα για τον σκοπό βελτίωσης της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Μέσα από τα Cookies ανάλυσης λαμβάνουμε γνώση για το πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε σταθερά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, ως χρήστης έχεις τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των Cookies. Μέσα από αλλαγή των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή διαδικτύου (internet browser) που χρησιμοποιείς, μπορείς να απενεργοποιήσεις ή να περιορίσεις τη διαβίβαση Cookies. Ήδη αποθηκευμένα Cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα και αυτοματοποιημένα. Εφόσον απενεργοποιήσεις τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, δεν θα είναι δυνατή πια η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Γ. Newsletter

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν Newsletter. Σε αυτή τη διαδικασία, κατά την εγγραφή στο Newsletter, τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στα πεδία που έχουν ενσωματωμένη μια μάσκα εισαγωγής iFrame, διαβιβάζονται στον από εμάς προσληφθέντα πάροχο λογισιμικού e-mail μάρκετινγκ.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο 

Εκτός από αυτά, συλλέγονται και τα εξής δεδομένα κατά την εγγραφή:

 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή των Newsletter, δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, με εξαίρεση τον πάροχο λογισιμικού e-mail μάρκετινγκ. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του Newsletter.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή του χρήστη στο Newsletter είναι η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

Εφόσον η αποστολή του Newsletter λαμβάνει χώρα σε στοιχεία που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων μας, στα πλαίσια της ιδιότητας του παραλήπτη ως μέλους του επιμελητηρίου, η νομική βάση είναι η εκτέλεση σύμβασης (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η συλλογή των δεδομένων του χρήστη γίνεται, για να επιτυγχάνεται η παράδοση του Newsletter.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη παραμένει αποθηκευμένη για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή του στο Newsletter.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων στα αρχεία επίσκεψης (logfiles) αυτό λαμβάνει χώρα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών. Η περαιτέρω αποθήκευσή τους είναι πιθανή. Σε αυτή τη περίπτωση οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με τον ανακαλούντα χρήστη.

5. Newsletter - Tracking

Για την βελτιστοποίηση του προσφερόμενου Newsletter λειτουργούμε προσωποποιημένη παρακολούθηση του Newsletter (Newsletter-Tracking). Στα πλαίσια αυτά συλλέγουμε παράλληλα με τη διεύθυνση e-mail τις κινήσεις που συνδέονται με/προέρχονται από την αποστολή του Newsletter και ειδικότερα τα κλικ που κάνει ο χρήστης.

6. Δικαίωμα εναντίωσης

Η συνδρομή στο Newsletter μπορεί να τερματιστεί από τον εμπλεκόμενο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Προς αυτό το σκοπό υπάρχει σε κάθε Newsletter σχετικός σύνδεσμος. Εναλλακτικά μπορείς να μας στείλεις e-mail στην εξής διεύθυνση e-mail: dataprotection(at)ahk.com.gr

Δ. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω e-mail

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμο μια φόρμα επικοινωνίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Εφόσον ένας χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή, τα δεδομένα που εισάγονται στα πεδία που υπάρχουν στη φόρμα διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται.

Κατά κανόνα, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Τυχόν πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με τίτλο «Το αίτημά σας».

Από τα ανωτέρω, μόνο τα πεδία «Όνομα», «e-mail» και «Το αίτημά σας» είναι υποχρεωτικά.

Κατά το χρόνο αποστολής της επικοινωνίας συλλέγονται παράλληλα και τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αιτήματος
 • Χρησιμοποιηθείς φυλλομετρητής διαδικτύου (internet browser)
 • Λειτουργικό σύστημα 

Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται κατά τη διαδικασία αποστολής της επικοινωνίας σας η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Εναλλακτικά είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί μας, μέσω της διαθέσιμης διεύθυνσης e-mail. Σε αυτή τη περίπτωση αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που αποστέλλονται με το e-mail.

Στα αυτά τα πλαίσια δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της αποστολής ενός e-mail είναι η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα επικοινωνίας (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ).

Εφόσον η αποστολή του e-mail από το χρήστη, αποσκοπεί στην σύναψη σύμβασης, τότε νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων για την σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης στα σχετικά πεδία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανταπόκριση στο αίτημα/λόγο επικοινωνίας. Στην περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας μέσω e-mail προκύπτει και το έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων.

Τα λοιπά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά την διαδικασία αποστολής του μηνύματος χρησιμεύουν για σκοπούς αποτροπής της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του σχετικού εντύπου επικοινωνίας και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στα πεδία του εντύπου επικοινωνίας καθώς κι εκείνα που εστάλησαν μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει μόλις τερματιστεί η σχετική επικοινωνία/αλληλογραφία με το χρήστη. Η επικοινωνία/αλληλογραφία θεωρείται τερματισθείσα όταν προκύπτει από τις περιστάσεις ότι το σχετικό ζήτημα έχει επιλυθεί οριστικά.

Τα λοιπά δεδομένα που συνελλέγησαν κατά την διαδικασία αποστολής του μηνύματος διαγράφονται το αργότερο μετά από προθεσμία τριών (3) μηνών.

5. Δικαίωμα εναντίωσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Εφόσον ο χρήστης επικοινωνεί μέσω e-mail με το Επιμελητήριο, τότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να εναντιωθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων. Σε αυτή τη περίπτωση δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί η επικοινωνία/αλληλογραφία μαζί του.

Μπορείς να μας στείλεις την ανάκληση της συγκατάθεσης καθώς και την εναντίωσή σου στην αποθήκευση των προσωπικών σου δεδομένων, εγγράφως μέσω e-mail στην εξής διεύθυνση e-mail: dataprotection(at)ahk.com.gr

Σε αυτή την περίπτωση όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα πλαίσια της επικοινωνίας μαζί μας, θα διαγραφούν.

V. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΜΠΙΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός του Επιμελητηρίου

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού μας.

Β. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε συνδεδεμένους με εμάς φορείς

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με άλλους, συνδεδεμένους με το Επιμελητήριο φορείς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Γ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

Όπως κάθε οργανισμός, χρησιμοποιούμε κι εμείς ενίοτε, τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε προηγουμένως ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον:

 • για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε κι εμείς να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα (όπως αναφέρονται παραπάνω)
 • εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι μας και
 • σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς του υποδεικνύουμε και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως έχουν κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής είναι οι εξής:

 • Η εταιρεία CPS IT, Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 13/5, 13355 Berlin, Τηλ: 0049 (0) 30 200 954 90, Fax: 0049 (0) 30 200 954 929, email: info@cps-it.de, Ιστοσελίδα: www.cps-it.de, που μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μας 

Επειδή ενδέχεται να αλλάξουμε πάροχο ή να προσθέσουμε κάποιον νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιμοποιούμε, θα σε ενημερώσουμε σχετικά, μόλις αυτό συμβεί.

Λοιποί τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι, συνεργάτες εύρεσης προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας και πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενδέχεται επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.

Δ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων για κανονιστικούς και/ή νομικούς σκοπούς

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

Όταν λαμβάνουμε αίτημα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ελέγχουμε πάντοτε ότι ο φορέας που υποβάλλει το σχετικό αίτημα χρειάζεται πράγματι να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά των σχετικών δεδομένων.

Ε. Διαχειριστής ιστοσελίδας

Στα πλαίσια της ανάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αυτά κοινοποιούνται στον πάροχο που έχει αναλάβει τη διαχείριση της ιστοσελίδας και τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης. Η σχέση αυτή έχει ρυθμιστεί συμβατικά.

ΣΤ. Εικονίδια κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (share buttons)

Γενικά σχόλια:

Τα social media Plugins έχουν ως αποτέλεσμα ο κάθε χρήστης μιας ιστοσελίδας να καταγράφεται αμέσως από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών και να καταγράφεται εν συνεχεία, η συμπεριφορά του κατά την περιήγηση. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και αν δεν ενεργοποιήσεις το εν λόγω πεδίο. Για να το αποτρέψεις αυτό χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shariff. Εφόσον το πράξεις αυτό, η απευθείας επαφή σου με τον πάροχο της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα θεμελιωθεί μόνον αφού επιλέξεις/κλικάρεις το σχετικό εικονίδιο (share button). Εφόσον είσαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ενός τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media), αυτό θα συμβεί χωρίς να ανοίξει άλλο παράθυρο (Facebook und Google+). Στο Twitter εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop-up), στο οποίο μπορείς να επεξεργαστείς το κείμενο του tweet. Έτσι μπορείς να μοιράζεσαι το περιεχόμενό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να δημιουργούν πλήρες προφίλ περιήγησης για εσένα.

Facebook

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Μέσω της μεθόδου Shariff, η Facebook Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας, μόλις επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button). Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στο Facebook, η Facebook Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Facebook.

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Facebook Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Facebook Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ www.facebook.com/policy.php. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Instagram

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram το οποία διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το σχετικό εικονίδιο η Facebook Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας. Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στο Instagram, η Facebook Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Instagram.

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Facebook Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Facebook Inc. για το Instagram, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ help.instagram.com/155833707900388. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Twitter

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Μέσω της μεθόδου Shariff, η Twitter Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας, μόλις επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο κοινοποίησης (re-tweet button).

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Twitter Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Twitter Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ twitter.com/privacy. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

LinkedIn

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) θα σε συνδέσει ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) με το LinkedIn για την εκπλήρωση της λειτουργίας του Plugin. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτά, δεν θα λάβει χώρα αποθήκευση των προσωπικών σου δεδομένων από τη LinkedIn Ireland Unlimited Company ούτε θα καταγραφεί η εν λόγω σύνδεση από κάποιο Cookie.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LinkedIn Ireland Unlimited Company, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Youtube

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins της ιστοσελίδας YouTube, την οποία διαχειρίζεται η Google Inc., με έδρα στο Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο YouTube που θα βρεις στην ιστοσελίδα μας, ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) θα σε συνδέσει με τη σελίδα του Επιμελητηρίου στο YouTube. Στα πλαίσια αυτά η Google Inc. ενδεχομένως να συλλέξει πληροφορίας για εσένα (όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ σου) και να μάθει για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας. Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο YouTube ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στη Google ή στο YouTube, η Google Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Google.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ policies.google.com. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Ζ. Βίντεο στο YouTube

Στη σελίδα μας, ενδέχεται να έχουμε ενσωματώσει μεμονωμένα YouTube βίντεο, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές (server) του παρόχου YouTube και των οποίων η αναπαραγωγή καθίσταται δυνατή μέσω μιας ενσωμάτωσης στην ιστοσελίδα μας. Η ενσωμάτωση του βίντεο λαμβάνει χώρα με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα για διαχείριση των επιλογών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν αναπαράγεις αυτά τα βίντεο, αποθηκεύονται στον υπολογιστή/στη συσκευή σου YouTube-Cookies και DoubleClick-Cookies κι ενδεχομένως να διαβιβάζοναι δεδομένα στην Google Inc., με έδρα στο Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του YouTube.

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο YouTube, διαβιβάζονται με βάση τη τελευταία ενημέρωση τουλάχιστον τα εξής δεδομένα στη Google Inc., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του YouTube, ήτοι η διεύθυνση ΙΡ και η Cookie-ID, η συγκεκριμένη διεύθυνση της σελίδας του Επιμελητηρίου που κάλεσες, δεδομένα του συστήματος, η ώρα της κλήσης της σελίδας και στοιχεία αναγνώρισης του φυλλομετρητή διαδικτύου σου (browser).

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων λαμβάνει χώρα, ανεξαρτήτως του αν έχεις ή όχι λογαριασμό χρήστη στη Google ή αν είσαι συνδεδεμένος σε λογαριασμό (αν έχεις). Εφόσον έχεις λογαριασμό και είσαι συνδεδεμένος αυτά τα δεδομένα η Google θα τα συνδέσει ενδεχομένως, απευθείας με το λογαριασμό σου. Εάν επιθυμείς να αποφύγεις αυτή τη συσχέτιση με το προφίλ σου, θα πρέπει να αποσυνδεθείς από το λογαριασμό σου στη Google, πριν ξεκινήσεις την αναπαραγωγή του βίντεο.

Η YouTube και η Google αποθηκεύουν τα δεδομένα που συλλέγουν, σε προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και για το σχεδιασμό και βελτίωση των σελίδων τους, ανάλογα με τη χρήση. Μια τέτοιου είδους αξιολόγηση λαμβάνει χώρα ιδίως (ακόμα και για μη συνδεδμένους χρήστες) για την παροχή προσωποποιημένης διαφήμισης αλλά και προκειμένου να ενημερώνει άλλους χρήστες για τις δραστηριότητες της στην ιστοσελίδα μας. Ως χρήστη, σου παρέχεται το δικαίωμα εναντίωσης κατά της δημιουργίας προφίλ χρήστη και για να το εξασκήσεις, θα πρέπει να απευθυνθείς στην Google ως διαχειρίστρια του YouTube.

Η. Ανάλυση της ιστοσελίδας μέσω Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics η οποία προσφέρεται από την Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί Cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies διαβιβάζονται κατά κανόνα σε διακομιστή (server) της Google που βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται.

Στην παρούσα ιστοσελίδα βρίσκει εφαρμογή η αρχή της ανωνυμοποίησης. Η διεύθυνση ΙΡ των χρηστών περιορίζεται στο να υποδεικνύει τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έτσι αποκλείεται ο συσχετισμός της διεύθυνσης ΙΡ με το πρόσωπό σου. Στα πλαίσια της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων που έχει συνάψει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας με τη Google Inc., η τελευταία πραγματοποιεί, με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει μια αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας και της δραστηριότητας στην ιστοσελίδα και προσφέρει υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Έχεις τη δυνατότητα να αποτρέψεις την εγκατάσταση των Cookies στη συσκευή σου, μέσα από τις κατάλληλες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (Internet browser) σου. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις χρήση χωρίς περιορισμούς όλων των δυνατοτήτων αυτής της ιστοσελίδας, εάν ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) σου δεν επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies.

Επίσης, μπορείς μέσω ενός κατάλληλου Plugin του φυλλομετρητή διαδικτύου (Internet browser) σου, να αποτρέψεις τη διαβίβαση προς την Google Inc. και τη χρήση από αυτήν των δεδομένων σου και των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί μέσω Cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σου). Ο σύνδεσμος αυτός σε οδηγεί στο σχετικό Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Μπορείς να αποτρέψεις τη συλλογή δεδομένων σου μέσω της υπηρεσίας Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα εγκαταστήσει ένα Opt-Out-Cookie το οποίο θα αποτρέψει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σου σε μελλοντικές σου επισκέψεις σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Απενεργοποίηση Google Analytics

Εδώ θα βρεις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την τη Google Inc. support.google.com/analytics/answer/6004245

Θ. Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία).

VI. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σου Δεδομένων

Καθώς εδρεύουμε στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Στις ενότητες που προηγήθηκαν αναφέρονται οι επιμέρους νομικές βάσεις, κατά περίπτωση. Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζεις ότι γενικά στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Στη συγκατάθεσή σου, εφόσον στην έχουμε ζητήσει (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του ΓΚΠΔ). Μπορείς να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της.
 • Για να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είσαι μέρος ή για να λάβουμε μέτρα για να συνάψουμε σύμβαση, μετά από δικό σου αίτημα (άρθρο 6 παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
 • Για να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που μας επιβάλλει κάποιος νόμος και προκειμένου να επιλύουμε δικαστικές διαφορές, να αντιμετωπίζουμε αξιώσεις εναντίον μας και να εξασκούμε τα δικαιώματά μας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να λειτουργούμε μια αποτελεσματική κι αποδοτική ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση έναν αποδοτικό οργανισμό και να διευκολύνουμε τις συναλλαγές μας, χωρίς ποτέ τα συμφέροντά μας αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος συμφέροντος σου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 6 παρ.1 εδ. στ του ΓΚΠΔ). Ως «έννομα συμφέροντά μας» νοούνται τα δικαιώματά μας να διεξάγουμε επιτυχή, αποτελεσματική και ασφαλή δραστηριότητα προς όφελος όλων των προσώπων που διατηρούν συμφέροντα στο Επιμελητήριο. 

 

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σου δεδομένα στηριζόμενοι σε περισσότερες νομικές βάσεις, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

 

 

VII. Τι θα συμβεί εάν δεν μας δώσεις τα Προσωπικά σου Δεδομένα;

Εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ενδέχεται:

 1. να μην είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση ή να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, από τη μεταξύ μας σύμβαση. Αυτή θα είναι για παράδειγμα η περίπτωση, εάν μας ζητήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, να εγγραφείς ως μέλος. 
 2. να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα που μας υποβάλλεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ή να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σου.
 3. να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την ισχύουσα νομοθεσία.  

VIII. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.

IX. Διατήρηση και διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διαγράφονται ή κλειδώνονται μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο συνελλέγησαν και αποθηκεύτηκαν. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση, δεν αποκλείεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μαρκότερο χρονικό διάστημα, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων θα λάβει χώρα και όταν κάποια από τις εφαρμοστέες περιόδους διατήρησης των δεδομένων παρέλθει, εκτός και αν υπάρχει υποχρέωση για την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στην οποία προβαίνουμε:

 • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό, αυτή παραμένει ισχυρή, (σημείωσε ότι μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή).
 • Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή γίνεται στα πλαίσια προετοιμασιών για τη σύναψή της, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει η μεταξύ μας σχέση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική, εφαρμοστέα νομοθεσία, εφόσον και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
 • Γίνεται για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων μας, (όπως π.χ. για να διευκολύνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία) θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτά.
 • Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόμου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό ορίζει αυτή η διάταξη.

2. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα σε βάρους του προσωπικού και των συνεργατών μας όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

X. Τα δικαιώματά σου

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά, αλλάξει, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ή επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα εξής στοιχεία:

 • Δορυλαίου 10-12, τ.κ. 11521,
 • Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
 • Τηλ.: 210 64 19 000,
 • Fax:  210 64 45 175,
 • email: dataprotection@ahk.com.gr
 • www.griechenland.ahk.de/gr 

Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχεις τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Εφόσον στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σου, έχεις δικαίωμα να την ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

Δικαίωμα πρόσβασης

Να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους καθώς και να λάβεις αντίγραφό τους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, κλπ.

Δικαίωμα διόρθωσης

Να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που τηρούμε και είναι ανακριβή ή να μας ζητήσεις να τα συμπληρώσουμε εφόσον είναι ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής

Να μας ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να μας ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα φορητότητας

Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύμβασης και υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης

Να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα

Να μας ζητήσεις να υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσεις να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση.

XI. Υποβολή καταγγελίας

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

XII. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ουσιαστική αλλαγή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, ενθαρρύνοντας σε, να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος/η.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έλαβε χώρα την 30.09.2018.