Οι υπηρεσίες μας

Για περισσότερα από 90 χρόνια, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προωθεί τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών μέσω διαφόρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις γερμανικές και ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εκτός συνόρων.

Image Alternative Text
© iStock.com/NicoElNino

Μελέτες αγοράς

Αναλαμβάνουμε την παροχή οικονομικών, εμπορικών και στατιστικών πληροφοριών για την ελληνική ή την γερμανική οικονομία και αγορά καθώς και την εκπόνηση εμπορικών μελετών διαφόρων κλάδων και προϊόντων.

Image Alternative Text
© iStock.com/Ivan-balvan

Εταιρικές συνεργασίες

Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών για την επιτυχημένη είσοδό σας στην γερμανική αγορά.

Image Alternative Text
© Getty Images/Warchi

Μεταφράσεις

Χρειάζεται επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα γερμανικά; Προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφράσεων κάθε είδους.

Image Alternative Text
© Getty Images/rclassenlayouts

Αντιπροσώπευση εκθέσεων

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των σημαντικότερων Εκθεσιακών Οργανισμών της Γερμανίας.

Image Alternative Text
© Getty Images/djiledesign

Projects

Επί 20 χρόνια, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετέχεi είτε ως επικεφαλής είτε ως συνέταιρος σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

Image Alternative Text
© Getty Images/oatawa

Ίντερνετ

Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας και / ή τη μετάφραση στα γερμανικά ή στα ελληνικά!

Image Alternative Text
© iStock.com/i-Stockr

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ελλάδα αλλά και οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν αναγκαστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας.