Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ελλάδα αλλά και οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν αναγκαστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας.

© iStock.com/i-Stockr

Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ελλάδα αλλά και οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν αναγκαστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας.

Η ελληνική κυβέρνηση με τον Νόμο για την "Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως χώρα για επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο αυτό και αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο για εν δυνάμει επενδυτές.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανανεώσιμων πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά. περιβαλλοντικά θέματα
 • Πληροφορίες για επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις κτλ. 
 • Αναζήτηση για πιθανούς Έλληνες εμπορικούς εταίρους 
 • Νομική υποστήριξη στην ίδρυση εταιρειών 
 • Αναζήτηση κατάλληλων χώρων/ οικημάτων για έργα Α.Π.Ε. 
 • Συζητήσεις με τοπικές και κοινοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αγορά ή μίσθωση οικοπέδων 
 • Μελέτες αγοράς 
 • Προετοιμασία εμπορικών συναντήσεων 
 • Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, έκδοση εντύπων με θέμα τις Α.Π.Ε. 
 • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα των Α.Π.Ε. θα βρείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.renewablesb2b.com