Λίστες εταιρικών διευθύνσεων

Επιχειρήσεις στη Γερμανία:

  • Κατόπιν αιτήματός σας, σας παρέχουμε "Λίστες με διευθύνσεις κατασκευαστών και/ή εισαγωγέων" των κλάδων που επιθυμείτε.
  • Αποστέλλουμε τις διαφημιστικές επιστολές σας στους πιθανούς εμπορικούς εταίρους και αναλαμβάνουμε την συλλογή των απαντήσεων (μεσολάβηση εμπορικών εταίρων).

Επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

  • Κατόπιν αιτήματός σας, σας παρέχουμε "Λίστες με διευθύνσεις κατασκευαστών και/ή εισαγωγέων" των κλάδων που επιθυμείτε.

Μέσω της κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης εμπορικών εταίρων E-trade-center οι εταιρίες έχουν μια επιπλέον δυνατότητα να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δήμητρα Τσατσάνη

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
d.tsatsani( )ahk.com.gr