Επιχειρηματικές αποστολές

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητηρίο διοργανώνει Επιχειρηματικές αποστολές παγκοσμίως

© Getty Images/Prasit photo

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου των 140 Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων σε 92 χώρες και σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα Ελληνικά Προξενεία και τις Πρεσβείες, άλλους Επιχειρηματικούς Φορείς και Συνδέσμους, εξασφαλίζει την οργάνωση αποτελεσματικών Επιχειρηματικών Αποστολών. 

Οι Επιχειρηματικές Αποστολές οργανώνονται σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες και Ηπείρους.

Οι Επιχειρηματικές Αποστολές περιλαμβάνουν:

  • πραγματοποίηση επαφών και Β2Β συναντήσεων
  • συνδυασμό 2-3 κλάδων και 3-4 προορισμών, με στόχο την αξιοποίηση του χρόνου και των πόρων
  • συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών
  • decision makers στην έδρα των τοπικών εταιριών
  • διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων για τις χώρες προορισμού

* Περισσότερες πληροφορίες για την επιχειρηματική αποστολή θα λάβετε σύντομα