Εταιρικές συνεργασίες

Αναζήτηση εμπορικών εταίρων

  • Αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές της επιχείρησής σας σε επιλεγμένους, πιθανούς εμπορικούς εταίρους (mailing) και αναλαμβάνουμε τη συλλογή των απαντήσεων

Μεσολάβηση εμπορικών εταίρων

  • Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση εμπορικών εταίρων για εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου. Συγκεκριμένα παρέχουμε:
  • Αποστολή επιστολών μέσω fax (βλέπε άνω)
  • Ορισμός συναντήσεων με τους πιθανούς εμπορικούς εταίρους (για γερμανικές επιχειρήσεις)
  • Υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδεία στις συναντήσεις αυτές

 

 

 

Δήμητρα Τσατσάνη

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
d.tsatsani( )ahk.com.gr

 

 

Ζωή Μπαλτζή

Τηλ.: 0030 2310 327733-35
Fax: 0030 2310 327737
z.baltzi(at)ahk.com.gr