Εταιρικές συνεργασίες

Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών για την επιτυχημένη είσοδό σας στην γερμανική αγορά.

© iStock.com/Ivan-balvan

Αναζήτηση εμπορικών εταίρων

  • Αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές της επιχείρησής σας σε επιλεγμένους, πιθανούς εμπορικούς εταίρους (mailing) και αναλαμβάνουμε τη συλλογή των απαντήσεων

Μεσολάβηση εμπορικών εταίρων

Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση εμπορικών εταίρων για εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου. Συγκεκριμένα παρέχουμε:

  • Αποστολή επιστολών μέσω fax (βλ. παραπάνω)
  • Ορισμό συναντήσεων με τους πιθανούς εμπορικούς εταίρους (για γερμανικές επιχειρήσεις)
  • Υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδεία στις συναντήσεις αυτές