Πληροφορίες για επιχειρήσεις

Παρέχουμε πληροοφορίες για πιθανούς εμπορικούς εταίρους στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για: 

  • τη νομική μορφή, το εταιρικό κεφάλαιο κτλ.,
  • την εταιρική δραστηριότητα,
  • τα προϊόντα,
  • τον κύκλο εργασιών κτλ.

Ρεγγίνα Πανούλας

Τηλ.: 0030 210 6419 039
Fax: 0030 210 6445 175}
r.panoulas( )ahk.com.gr