Μελέτες αγοράς

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, "το κλειδί σας" στη Γερμανική και Ελληνική αγορά με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσων αναλαμβάνει:

  • την παροχή οικονομικών, εμπορικών και στατιστικών πληροφοριών για την ελληνική ή την γερμανική οικονομία και αγορά
  •  την εκπόνηση εμπορικών μελετών διαφόρων κλάδων και προϊόντων. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας, μια μελέτη αγοράς μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Επίκαιρα οικονομικά στοιχεία 
  • Ανταγωνισμός, μερίδια αγοράς και προϊόντα
  • Εκτίμηση των προοπτικών στην αγορά 
  • Δίκτυα διανομής  
  • Δημόσιες υπηρεσίες, συνδέσμους και ρυθμιστικές Αρχές
  • Πιθανούς εμπορικούς εταίρους

Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την έκταση των πληροφοριών ή της μελέτης.

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνα

Τηλ. 0030 210 64 19 000
Fax. 0030 210 64 45 175
ahkathen