Ασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο

Επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσλάβουν προσωπικό, πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νομοθεσίας της χώρας απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της εργατικής και κοινωνικής ασφάλισης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποτραπούν πιθανοί προβληματισμοί, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσφέρει στους πελάτες του μια πληθώρα υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, σας υποστηρίζουμε:

  • από την έναρξη έως και τη λήξη των σχέσεων απασχόλησης
  • στη σύναψη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εργασιακών συμβάσεων
  • με γνωμοδοτήσεις  σε όλους τους τομείς του ελληνικού και γερμανικού εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Χριστίνα Ηλιάδου

Τηλ.: 0030 210 64 19 034
Fax: 0030 210 64 45 175
recht1( )ahk.com.gr