Είσπραξη Απαιτήσεων

Ανοιχτές οφειλές πελατών μπορεί να αποτελέσουν μεγάλο πρόβλημα για μία επιχείρηση. Διεκδικήσεις μέσω της δικαστικής διαδικασίας, λόγω της μεγάλη διάρκειας επίλυσής τους, είναι συνήθως χρονοβόρες και δαπανηρές. H εμπειρία μας στην είσπραξη οφειλών δείχνει ότι μια εξώδικη διαδικασία επιφέρει στον πιστωτή πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως Επιμελητήριο ενεργούμε, ώστε να εισπράξετε τις απαιτήσεις σας, ερχόμενοι σε επαφή με τον οφειλέτη και διαμεσολαβώντας για την εξόφληση του χρέους του. Προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή αντιγράφων της μεταξύ σας αλληλογραφίας, των τιμολογίων και ενδεχομένως της κατάστασης των τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε μας τους Όρους Είσπραξης Απαιτήσεων.

Χριστίνα Ηλιάδου

Τηλ.: 0030 210 64 19 034
Fax: 0030 210 64 45 175
recht1( )ahk.com.gr