Εμπορικό Δίκαιο

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρέχει

  • πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό εμπορικό δίκαιο
    > Υποστήριξη στη σύναψη συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας
    > Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το ελληνικό και γερμανικό δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων
  • πληροφορίες για επιχειρήσεις
    > Απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου ( HRA)
    > Πληροφορίες για την πιστωτική φερεγγυότητα (έντυπο)

Χριστίνα Ηλιάδου

Τηλ.: 0030 210 64 19 034
Fax: 0030 210 64 45 175
recht1( )ahk.com.gr