Εταιρικό Δίκαιο

Επιθυμείτε να ιδρύσετε εταιρεία ή παράρτημα;

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμβουλεύει και υποστηρίζει  επιχειρήσεις πριν και κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τους στη Γερμανία.  Μεταξύ άλλων, σας ενημερώνουμε για:

  • τη διαδικασία και τις ιδιαιτερότητες ίδρυσης
  • τις νομικές μορφές των εταιρειών
  • εταιρικά καταστατικά
  • βασικές αρχές νομικού και φορολογικού περιεχομένου
  • μισθούς και έμμεσές μισθολογικές επιβαρύνσεις

Χριστίνα Ηλιάδου

Τηλ.: 0030 210 64 19 034
Fax: 0030 210 64 45 175
recht1( )ahk.com.gr