ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ CONCEPTS, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Φανταστείτε μια εταιρεία που μετατρέπει την ιδέα σας, στην ιδανική σας επιχείρηση.

Φανταστείτε περισσότερα.

      1. STIRIXIS Group

Είμαστε μια διεθνώς βραβευμένη εταιρεία, που σχεδιάζει και παραδίδει χώρους καταστημάτων λιανικής, διασκέδασης και γραφείων επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας νέες επιχειρηματικές ιδέες και παρέχοντας συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ήδη από τη φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένη διαχείριση έργου.

Η ομάδα των συνεργατών μας, αναπτύσσει εμπορικές έννοιες που μεγιστοποιούν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η ομάδα του Stirixis Exclusive σχεδιάζει και παραδίδει εξατομικευμένες ιδιωτικές κατοικίες και γραφεία.

Να παραδίδουμε περισσότερα. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Αυτό είναι το πάθος μας. Από το 1996.

 

2. Υπηρεσίες

     Στηριζόμενοι σε συστημικό τρόπο σκέψης, προσφέρουμε στους πελάτες μας συνδυασμό υπηρεσιών σχετικά με τη στρατηγική, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση έργων και την εξέλιξη της επιχείρησής τους, εξερευνώντας παράλληλα τις δυνατότητες διεθνούς επέκτασής τους.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της στρατηγικής περιλαμβάνουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση του ενεργού δικτύου, την ανάλυση της βέλτιστης αξιοποίησης του εμπορικού σήματος, το μάρκετινγκ και τη στρατηγική επικοινωνίας, την στρατηγική υλοποίησης της Ιδέας (roll out), τη μελέτη σκοπιμότητας και το εγχειρίδιο μάρκας. Η διεθνής επέκταση, μια προκλητική προοπτική, μπορεί να καθοδηγηθεί από τις υπηρεσίες μας που αφορούν στην στρατηγική ανάπτυξης σε  παγκόσμια κλίμακα και τη συναφή στρατηγική υλοποίησής της, καθώς και τη δικαιοχρησία (franchising).

Οι παροχές μας στο πλαίσιο του σχεδιασμού απαρτίζονται από τον σχεδιασμό λειτουργικότητας, την αρχιτεκτονική μελέτη, τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και τη διακόσμηση, τη δημιουργία λογοτύπων και τον γραφιστικό σχεδιασμό, τις τεχνικές μεγιστοποίησης της εμπειρίας των πελατών, το αισθητηριακό μάρκετινγκ και την εσωτερική προβολή, τη μελέτη του εξοπλισμού και τις  οδηγίες εφαρμογής της μελέτης.

Η εκτέλεση, ως μια από τις σημαντικότερες φάσεις του έργου, περιλαμβάνει τη διαχείριση Κατασκευής και Έργου, την παρακολούθηση του επιβλέποντος του έργου, τη διαχείριση των προμηθειών και των οικονομικών προσφορών.

Διατηρώντας την υπόσχεσή μας να παραδίδουμε περισσότερα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με υπηρεσίες παρακολούθησης της προόδου, όπως συνεχείς έρευνες, μετρήσεις δεικτών αποδοτικότητας (KPIs) και έρευνα τάσεων της αγοράς, σχεδιασμό συστήματος πιστότητας πελατών καθώς και μηχανισμό διαχείρισης γνώμης πελατών, σχεδιασμό και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και την τελειοποίηση της βασικής ιδέας.

 

3. ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

      α. Η Φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει ευημερία και βιωσιμότητα. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η κύρια και βασική αξία της και να καθοριστεί ο τρόπος ενδυνάμωσης της ώστε να βελτιώνεται διαρκώς, εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο μακροχρόνια επιτυχία.

β. 
Η Προσέγγισή μας

Από την αρχή μέχρι το τέλος, με μια ολιστική προσέγγιση, ευθυγραμμίζουμε ενεργά όλες τις συνιστώσες του έργου για να δημιουργήσουμε αναδυόμενες αξίες, να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματος και να διασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη.

γ. 
Η Διαδικασία μας

Χρησιμοποιούμε για κάθε έργο, τα αποδοτικότερα εργαλεία και συνεχώς διασφαλίζουμε ότι ακολουθούνται οι στρατηγικοί σας στόχοι. Ο προϋπολογισμός, ο χρόνος, η ποιότητα, οι ταμειακές ροές, οι σχέσεις και οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται συνεχώς, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία.

Σήμερα η STIRIXIS Group, έχει γραφεία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Βουκουρέστι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.stirixis.com.

Μαρία Γιακζίδου

Tηλ.: 0030 210 6419 024
Fax: 0030 210 6445 175
m.giakzidou( )ahk.com.gr