Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Η επιτυχία της Διττής Εκπαίδευσης σχετίζεται στενά με το ρόλο του εκπαιδευτή της επιχείρησης.

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Η επιτυχία της Διττής Εκπαίδευσης σχετίζεται στενά με το ρόλο του εκπαιδευτή της επιχείρησης. Για να μπορέσει κανείς να εξασκήσει σωστά το ρόλο αυτό, είναι απαραίτητη η απόκτηση εργασιακών-παιδαγωγικών δεξιοτήτων . Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν το βασικό άξονα του γερμανικού σεμιναρίου εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών – Διεθνώς».

Στη Γερμανία η συμμετοχή στο σεμινάριο αυτό αποτελεί μία νομική προϋπόθεση για τους εκπαιδευτές προγραμμάτων Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συνδυάζει τα πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με το γερμανικό κανονισμό επάρκειας εκπαιδευτών (AEVO) με τις απαιτήσεις του ελληνικού νόμου περί επαγγελματικής κατάρτισης.

Βασικές πληροφορίες

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μετάδοση των βασικών εργασιακών-παιδαγωγικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές χωρίζονται σε τέσσερα πεδία δράσης:

  • Εξέταση των προϋποθέσεων εκπαίδευσης και σχεδιασμός εκπαίδευσης
  • Προετοιμασία της εκπαίδευσης και συμμετοχή στην πρόσληψη των εκπαιδευόμενων
  • Υλοποίηση της εκπαίδευσης
  • Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

Η δομή διδασκαλίας είναι η ακόλουθη:

  • Σεμινάρια κατάρτισης μέσω διδασκαλίας συνολικής διάρκειας 40 ωρών, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης
  • Aυτοδιδασκαλία
  • Εξετάσεις

Εξετάσεις και πιστοποίηση

Η επαγγελματική κατάρτιση ολοκληρώνεται με γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης χορηγούνται στους συμμετέχοντες 2 πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης εκπαιδευτών αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο