Επιτροπές Μελών

Networking με εκπροσώπους από τους αντίστοιχους κλάδους

© Getty Images/PeopleImages

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσφέρει στα μέλη του, μέσω της σύστασης εξειδικευμένων Επιτροπών Μελών, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ιδέες με εκπροσώπους από τους αντίστοιχους κλάδους. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους συμμετέχοντες των εν λόγω Επιτροπών να μοιραστούν εμπειρίες και να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της εταιρίας τους.

Όλα τα μέλη των Επιτροπών έχουν ίσα δικαιώματα. Η επίτευξη των στόχων, η συμμετοχή στην Επιτροπή και οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το έργο κάθε Επιτροπής συντονίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από την εκάστοτε Επιτροπή. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένας συνεργάτης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προχώρησε στην ίδρυση της Επιτροπής Μελών με θέμα «Αγροτική Οικονομία»,…

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προχώρησε στην ίδρυση της Επιτροπής Μελών με θέμα «Ψηφιακός…

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας όσο και στην αντιμετώπιση της…

Στην Επιτροπή Ενέργειας, οι εταιρείες-μέλη συζητούν τρέχοντα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα και ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με…

Η Επιτροπή Μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με αντικείμενο τα Logistics απαρτίζεται από ανώτατα…

Η Επιτροπή Μελών με θέμα την Υγεία απαρτίζεται από στελέχη του κλάδου υγείας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού…

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών…

Στην Ελλάδα που λάμπει, ξεχωρίζει και διακρίνεται με τον Πολιτισμό της και με τον Τουρισμό της παγκοσμίως, το Ελληνογερμανικό…

Στην επιτροπή μελών των νεοσύστατων επιχειρήσεων (Start-Ups), οι συμμετέχουσες εταιρίες, συζητούν τα τρέχοντα ζητήματα και…

Η Eπιτροπή Μελών "Empowering People" απαρτίζεται από επαγγελματίες στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, εταιριών - μελών…

Η διαχείριση των αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κλάδο της οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν αφορά μόνο τη μείωση των…