Επιτροπή Μελών με θέμα Aγροτική Οικονομία

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προχώρησε στην ίδρυση της Επιτροπής Μελών με θέμα «Αγροτική Οικονομία», επιθυμώντας να προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σε επιχειρήσεις-μέλη του από τον αγροτικό κλάδο.

© Getty Images/jxfzsy

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας ασχολείται μεταξύ άλλων με το ισχύον πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής και προσφέρεται στα μέλη της, ως μία πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις της εν λόγω αγοράς καθώς και με την αναζήτηση λύσεων σε τρέχοντα θέματα του κλάδου.

Ορισμένα από τα θέματα δραστηριότητας της επιτροπής είναι:

  • Υποστήριξη στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του αγροτικού τομέα, σε θέματα, όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, η τυποποίηση - branding, η πιστοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι νέες, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας
  • Προσδιορισμός και διερεύνηση δυνατοτήτων κι ευκαιριών για την περαιτέρω ενίσχυση του αγροτικού κλάδου
  • Προώθηση συνεργασιών και προτεινόμενων λύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων και δράσεων

Στόχος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας είναι η προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών καθώς κι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας.  

Στην επιτροπή συμμετέχουν εταιρίες-μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι της αγροτικής οικονομίας.

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με ένα μέλος της επιτροπής ή θα σας ενδιέφερε η ενεργή συμμετοχή σας σε αυτήν; Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη συνεργάτη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, κα Ελίζα Λιούτα.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο

Elisa Liouta

 

Tel: 0030 210 6419038
E-Mail: e.liouta(at)ahk.com.gr 

Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Vassilis Gounaris 

 

BASF Hellas S.A.