Επιτροπή με θέμα Διαχείριση Απορριμμάτων

Η διαχείριση των αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κλάδο της οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν αφορά μόνο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα απόβλητα είναι ένας πολύτιμος πόρος, που μπορεί να επιστραφεί πίσω στον κύκλο της οικονομίας ως πρώτη ύλη ή ενέργεια.

© iStock.com/ryasick

Τα επόμενα χρόνια, η διαχείριση των αποβλήτων θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τόσο ως προς την ορθή διαχείριση και επανάχρηση των πόρων όσο και προς την προστασία του κλίματος. Ο εθνικός και περιφερειακός, στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων ανοίγει τον δρόμο για σύγχρονους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς σχεδιασμούς για την διαχείρισης και διάθεση αποβλήτων που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία να αναπτυχθεί.

Λόγω της ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας της γερμανικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα, μπορούν μέσα από τον διμερή διάλογο να προκύψουν εποικοδομητικές ιδέες και σημεία προσανατολισμού για τις επιχειρήσεις και τους φορείς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής - Waste Management, τα Μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες για επίκαιρα θέματα με ενδιαφερόμενους παράγοντες της διαχείρισης αποβλήτων, να αντιμετωπίσουν ενεργά τις ανάγκες του τομέα μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο και να συμβάλουν στην επέκταση του οικονομικού δυναμικού του κλάδου.

Η θεματολογία της επιτροπής διαμορφώνεται από επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τη διάθεση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και Waste to Energy. Οι εργασίες της επιτροπής αφορούν επίσης σε θέματα που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο, καθώς και με τις απαιτήσεις επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού στον τομέα των αποβλήτων.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο
 

Zoi Baltzi


Tηλ: 2310 327733
z.baltzi(at)ahk.com.gr  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Vassilis Gounaris 

 

BASF Hellas S.A.