Επιτροπή με θέμα Εκπαίδευση

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας όσο και στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, επιτυγχάνοντας την άρτια σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτών, διοργανώνονται σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις με επίκεντρο την νεανική επιχειρηματικότητα και την προώθηση καινοτόμων ιδεών και δράσεων.

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και περιλαμβάνει υπηρεσίες δυναμικά εξελισσόμενες ώστε να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα των διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars), αλλά και ενσωματώνοντας νέα εργαλεία, με πιο χαρατηριστικό την εικονική πραγματικότητα (VR).

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
 

Sarina Thiele

Tel: 210 6419036
E-Mail: s.thiele@ahk.com.gr 

Theodoros Deligiannakis

 

DQS HELLAS