Επιτροπή με θέμα Empowering People

Η Eπιτροπή Μελών "Empowering People" απαρτίζεται από επαγγελματίες στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, εταιριών - μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

© iStock.com/BraunS

Οι βασικές προτεραιότητες της ομάδας είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών (best practices), η ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με θέματα της επικαιρότητας π.χ. αλλαγές νομοθεσίας, και η υποστήριξη τόσο των συμμετεχόντων όσο και των οργανισμών που εκπροσωπούν στην επιτυχή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Η ομάδα επίσης στοχεύει σε ενέργειες που θα έχουν θετική επίδραση στην ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε θέματα επανακατάρτισης (reskilling/upskilling) εργαζομένων με έμφαση σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιοποίησης.

*Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου -
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
Πρόεδρος της
Επιτροπής Μελών

Maria
Papanastasiou

Britta
Siamanta

Eirini Koufaki

Tηλ: 0030 210 6419023
m.papanastasiou@ahk.com.gr
OTE S.A. Siemens S.A.

 

Συμμετέχοντες

Επώνυμο Όνομα Εταιρία
Karamani Nektaria-Eirini SIEMENS AE
Siamanta Britta OTE A.E.
Kallona Elena JUNGHEINRICH HELLAS LTD
Siokou Aphrodite MERCK SA