Επιτροπή Μελών με θέμα Νομικά

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων για νομικά θέματα.

Αντικείμενο αποτελούν επίκαιρα νομοθετικά ζητήματα, η ενημέρωση σχετικά με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων ή/και εκδόσεων και η ανταλλαγή προτάσεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν δικηγόροι και δικηγόροι εταιρειών, που είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

Η γλώσσα εργασίας της Επιτροπής είναι η ελληνική.

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Christina Iliadou

Tel: 210 6419034
recht1@ahk.com.gr 

Πρόεδρος της Επιτροπής Μελών

Γρηγόρης Πελεκάνος

ΜΠΑΛΛΑΣ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ