Επιτροπή Μελών με θέμα Οικονομία & Επενδύσεις από Γερμανία

Οικονομία & Επενδύσεις από Γερμανία

© iStock.com/Natee Meepian

Στόχος της Επιτροπής Οικονομίας & Επενδύσεων είναι να προωθήσει ενεργά την Ελλάδα σε ξένους Γερμανούς επενδυτές, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της γερμανικής οικονομίας και των Γερμανών επενδυτών, να συνδράμει Γερμανούς επενδυτές και να τους υποστηρίζει στην υλοποίηση του έργου τους αλλά και να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των επενδυτών και της ελληνικής κυβέρνησης. 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Christina Iliadou

Tel: 210 6419034
recht1@ahk.com.gr 

Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Georgios Paterakis

MCI Consulting S.A.