Επιτροπή με θέμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προχώρησε στην ίδρυση της Επιτροπής Μελών με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», επιθυμώντας να υποστηρίξει τις εταιρίες-μέλη του στην ομαλή και αποτελεσματική μετάβασή τους στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αποστολή της Επιτροπής αποτελεί η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στην 4η Βιομηχανική επανάσταση, αξιοποιώντας τον κλάδο των ΤΠΕ στις διαδικασίες και λειτουργίες τους.

Κύριοι στόχοι της επιτροπής είναι:

  • Η προσαρμογή των εταιριών-μελών του Επιμελητηρίου στις νέες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • Η ανάδειξη και επικοινωνία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων που εμφανίζονται στην οικονομία
  • Η ευαισθητοποίηση των εταιρειών-μελών του Επιμελητηρίου για το ρόλο των νεών τεχνολογιών στις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες τους
  • Η προσέλκυση επενδύσεων μέσω στοχευμένων δράσεων και πολιτικών

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Έρευνα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 2022

- Οι 4 στις 10 επιχειρήσεις επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
- Το 55% των εταιρειών ανταποκρίνεται στους απαιτούμενους χρόνους μετασχηματισμού

Στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων επενδύουν κατά προτεραιότητα οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να μετασχηματιστούν ψηφιακά, με τις 4 στις 10 να επιταχύνουν τον βηματισμό τους εν μέσω πανδημίας και το 55% αυτών να ανταποκρίνονται στους αναγκαίους χρόνους προσαρμογής.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε, πρόσφατα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ειδικότερα η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με σκοπό την ακτινογράφηση αφενός του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η αγορά σε ανάλογα θέματα, αφετέρου της ωριμότητάς της, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες.

Αποτελέσματα έρευνας

Προεδρείο και Συνεδριάσεις της Επιτροπής

  • Πρόεδρος
  • Chambnet

Πρόεδρος

Ανδρέας Σπυρίδης

iTrust Digital Strategy

Chambnet

Chamb.net Forum